אישור מכון התקנים

תוצאות בדיקה

 

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה 750W A694122 מייבש מגבות NOIROT limuj_pdf

 

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה דגם אוראה Aurea D – מבית NOIROT limuj_pdf

 

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה QAE-100-045-IDlimuj_pdf

 

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה  ZSLE-180-050/TF מחמם מגבות W1000limuj_pdf

 

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה  ZSLE-180-040/TF מחמם מגבות W500limuj_pdf

 

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה  W1500 FPCN7717-5limuj_pdf

 

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה LI AAAJlimuj_pdf

 

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה  AUREA 2 M1265 FPFSlimuj_pdf

 

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה  ZSLE-120-050/FTlimuj_pdf

 

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה  METE 180-040/IDlimuj_pdf

 

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה  M126-7 2000Wlimuj_pdf

 

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה SPOT D- FJEZ-2000Wlimuj_pdf