טבלת אומדן עלויות אנרגיה לחורף 2013

טבלת השוואה

עלויות הסקה בהשוואה לאזורים שונים בארץ